Kompjûter, ynstrumintaasje en medyske elektroanikakabel